ρ

آزمایشگاه بیوانفورماتیک

ردیف نوع خدمات هزینه خدمات

(ريال)

زمان حدودي انجام آزمون
1 طراحی پرایمر 1.000.000 2 الی 7 روز
2 ادیت توالی و رسم درخت فیلوژنی و الاینمت 2،000،000

(برای هر توالی)

3 الی 7 روز
3 پیش بینی ساختار سه بعدی پروتئین (به روش همولوژی) و آنالیز ساختار 3،000،000

(برای هر توالی)

5 الی 10 روز
4 ثبت توالی در سرور NCBI 2،000،000

(برای هر توالی)

2 الی 5 روز
5 داکینگ مولکولی 1،000،000

(برای هر برهمکنش)

7 الی 10 روز