ρ

آزمایشگاه فارماکولوژی

ردیف نوع خدمات هزینه خدمات

(ريال)

زمان حدودي انجام آزمون
1 تهیه عصاره گیاهی الکلی 2.000.000

(برای 100 گرم عصاره خشک)

نمونه خشک:

5 الی 7 روز

نمونه تر:

7 الی 14 روز

 

2 تهیه عصاره گیاهی هیدرو الکلی 1.500.000

(برای 100 گرم عصاره خشک)

نمونه خشک:

5 الی 7 روز

نمونه تر:

7 الی 14 روز

 

3 تهیه عصاره گیاهی آبی 1.000.000

(برای 100 گرم عصاره خشک)

نمونه خشک:

5 الی 7 روز

نمونه تر:

7 الی 14 روز