ρ

آزمایشگاه مولکولی

ردیف نوع خدمات هزینه خدمات

(ريال)

زمان حدودي انجام آزمون
1 استخراج  DNA 200.000

(برای هر نمونه)

2 الی 7 روز
2 استخراج  RNA 300.000

(برای هر نمونه)

2الی 4 روز
3 ساخت  cDNA 250.000

(برای هر نمونه)

2 الی 4 روز
4 انجام انواع آزمون­های PCR 350.000

(برای هر نمونه)

2 الی 7 روز
5 الکتروفورز ژل آگارز 300.000

(برای هر Run)

2 روز
6 الکتروفورز ژل پلی اکریلامید 1.000.000

(برای هر Run)

2 روز