ρ

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

ردیف نوع خدمات هزینه خدمات

(ريال)

زمان حدودي انجام آزمون
1 آزمون الایزا 2.000.000

(برای انجام هر پليت)

3 روز
2 آزمون های آنتی باکتریال 2.000.000

(براي يك پليت 96 خانه)

7 الی 10 روز
3 جداسازی و تشخیص میکروارگانسیم های باکتریایی و قارچی در نمونه بيولوژيك وآلي 1.000.000

الي

4.000.000

متغير با توجه به نمونه
4 كنژوگه نمودن تركيبات مختلف 3.000.000

الي

5.000.000

7 الی 10
5 تهيه سرم هيپرايمن براي آنتي­ژن مد نظر 2.000.000 (به ازاي هر ميلي ليتر) 2 الي 3 ماه
6 تخليص آنتي بادي هاي اختصاصي با روش افينيتي كروماتوگرافي 10.000.000 (به ازاي هر ميلي گرم) 1 الي 2 هفته
7 استخراج و تخليص محتواي كربوهيدارت نمونه هاي آلي 5.000.000 (به ازاي هر ميلي گرم) 1 الي 2 هفته
8 استخراج و تخليص محتواي پروتئين نمونه هاي آلي 5.000.000 (به ازاي هر ميلي گرم) 1 الي 2 هفته
9 تهيه فراكسيون كربوهيدارتي نمونه هاي آلي 10.000.000 (به ازاي هر نمونه) 1 الي 2 هفته
10 تهيه فراكسيون پروتئيني نمونه هاي آلي 10.000.000 (به ازاي هر نمونه) 1 الي 2 هفته